Szeretettel üdvözöljük minden kedves testvérünket!

Egyesületünk 2008.-ban kis létszámmal 15 fővel alakult, jelenleg ez a létszám 105 főre emelkedett. Mindez nagyban köszönhető a 2011 évben "K Nagy Sándor Nyomdokain" nyertes szakmai pályázatunknak. 

Működésünket a 2012 évben nyertes pályázatunk nagyban elősegítette biztosítva kitűzött céljaink megvalósítását. Jelentős együttműködést valósítottunk meg a pályázatban ismertetett hasonló célokért tevékenykedő civil szervezetekkel, úgy az anyaországban mint határainkon kívül.

Célul tűztük ki a betegek, árvák, idősek segítését, ezen célunk megvalósítása érdekében többek között minden héten szerdán látogatást teszünk a Berettyóújfalui Tisza István Kórházban ahol nem csak az egyesület tagjaival, hanem a különböző osztályon fekvő betegekkel együtt a látogatás keretén belül imaórát is tartunk.

Elbeszélgetünk főleg az idős egyedülálló betegekkel, azon osztályokon ahol a már magukról gondoskodni nem tudó embereket ápolják. Az otthon élő betegeknek időseknek is folyamatosan segítséget nyújtunk.


A pályázati támogatás lehetőséget biztosított az Egyesületünk működésére, elkészült a honlapunk, a vállalt önerő /társadalmi munka keretén belül/ karbantartása folyamatosan történik. Tagjaink nagy számban vettek részt önkéntes munkavégzésben /kórházi látogatás, idősek, betegek megsegítése, fizikai munka végzés pl. favágás, honlap szerkesztése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, irodai helyiség kialakítása, berendezése folyamatban/.


Tagtársaink határon belül és határon kívül vannak többek között az alábbi településeken:


Kisszántó, Nagykereki, Debrecen, Berettyóújfalu, Bedő, Biharkeresztes, Csongrád, Hegyközszáldobágy, Biharfélegyháza, Bihardiószeg, Tenke.

Amely településeken több mint 10 fő a taglétszámunk, ott az Egyesület alapszabályában meghatározott célkitűzésnek megfelelően szervezett munkacsoportonként, összhangban a többi településen élő csoporttal működnek.Micskén, Érábrányban, Vedresábrányban, Nagyszántón, Értarcsán, Sződemeteren és Tordán csoportok megszervezése folyamatban van.